Washington State Awards $15M to Sage, Hutch, U Wash